t="UTF-8" />Psalm 143:6 - Lofprijs en Aanbidding - Charlie Alberti

Revival Meeting 2016 in Apeldoorn

revival meeting apeldoorn


1 Kronieken 16:23-31  Het Boek (HTB)

 Zing voor de HERE, o aarde, vertel elke dag van het heil dat Hij ons brengt. Toon Zijn eer aan de volken en vertel iedereen van Zijn wonderen. Want de HERE is groot en moet uitbundig worden geprezen; Hij moet worden geëerd boven alle andere goden. Die andere goden zijn afgoden, maar de HERE maakte de hemelen. Majesteit en eer gaan voor Hem uit; kracht en blijdschap heeft Hij aan Zijn zij. O, volken van de hele aarde, schrijf de macht en eer toe aan Zijn naam. Ja, geef de HERE de heerlijkheid die aan Zijn naam verbonden is. Breng een offer en ga voor Hem staan; aanbid de HERE en doe dat in heilige kleding. Beef voor Hem, aarde! Dan zal de wereld niet meer wankelen. Laten de hemelen en de aarde blij zijn; dan zullen de heidenen zeggen: ‘Het is de HERE Die regeert.’


Revival Meeting You Tube Video